m Rivningar AB

yxtatorpet

www.facebook.com/mrivningarab

Vi är ett företag som arbetar med rivningar samt metaller för återvinning. Vi river hus, industrier, panncentraler med mer. Vi sanerar även asbest och PCB.

Som en följd av rivningarna och en strävan att återanvända så mycket som möjligt säljer vi begagnade dörrar och fönster och liknande som vi selektivt demonterar innan vi går in med våra maskiner. Det händer även att vi demonterar hela hallar och flyttar och sätter upp på annan plats.

hotel rivninghamnkran

 

 

 

Lämna ett svar