Herrgölet Hereford

Herrgölet

https://www.facebook.com/herrgolethereford

Herrgölet Hereford är en KRAV/Ekologisk gård med inriktning på avel. Vi tog över gården och dess besättning 2014. Nedan kan du läsa om dess historia fram till dess. Vår historia finns i länken ovan.

Det går även att beställa köttlådor på 10kg och de kostar 150kr/kg. Beställ på mariest@live.se eller 0707-412924

Vi var med och ställde ut på Elmia i oktober 2015. Vi hade en kviga med oss då det var första gången vi var med och 880 Astrid Wittey av Herrgölet och Valdemar Fredberg 11år var duktiga båda två. De ställde upp i Ordinarie utställning, Ungdomsklubben och SM Showmanship. Bilden är från det sista.

astrid

2018 Ställde vi ut på Elmia igen. Denna gång hade vi 1007 Matilda av Herrgölet med oss och Valdemar fick åter igen ställa upp och visa upp sig och henne.

Herrgölet Hereford – historiskt

Uppfödningen av Hereford på Herrgölet startade 1971 med några hondjur inköpta på sörmländska besättningar. 1973 importerades de första avelsdjuren från England och Irland. De följande åren kom ytterligare importer från de brittiska öarna. Den första stamtjuren var Bond av Wäsby T108 fallen efter irländska föräldrar.

Herrgölets avelsprogram inriktades från början på att producera djur med framstående tillväxtanlag och lätta kalvningar samt kor med bra juver och rikligt med mjölk till kalvarna. Tjurar med höga T-tal inköptes under 70-talet och de användes omväxlande med exteriöra stjärnor från Storbritannien.

1982 kom att bli en brytpunkt eller milstolpe genom att två tjurar importerades från Kanada. Tjurarna Bell L 71K Domino 50P och Silver Standard Britisher 110P tjänstgjorde i besättningen från 1983. Bell visade sig från början ge mycket lätta kalvningar och hans söner gjorde fint ifrån sig på individprövningen. Bell tjänstgjorde tolv säsonger i besättningen. 

Bell utsågs till Årets Tjur 1987, en utmärkelse som grundade sig på utmärkta kalvningsegenskaper och på sönernas prestationer på individprövningsstationerna.bell

Foto efter målning av Anita Sandberg


Silver gav storlek och fina exteriörer. Korna efter Silver blev som regel högproducerande. Silver blev två gånger Rikschampion och hans avkommor vann också utställningar.

I mitten av 80-talet importerades två tjurar från Finland, båda fallna efter nordamerikanska avelslinjer. 500 Hakkarilan Tasa blev den mest kände av de två och hade på den gamla individprövningen en son som satte viktrekord för rasen i Sverige.  Tasa korades till Årets Tjur 1990.

1989 och 1990 importerades fyra tjurar från Kanada. HR Domino 105Y nedärvde bl.a. bra köttansättning och hög tillväxt. En son efter honom –301 Hammer av Herrgölet T108 – finns i semin med fina kalvningsresultat. Prairie Power 7Z ochSuper Lad ET 23Z – båda från SNS-besättningen i Kanada – hade flera bra söner på prövningen. Super Lad lämnade långa växtliga avkommor och hans bästa son på prövningen blev Wilful av Herrgölet T111.

1992 infördes en ny delinriktning i besättningen då de första hornlösa djuren importerades från Kanada. 53 Patton och två kvigor togs in från WTK-besättningen. Patton fick en son i semin – ET-tjuren Onni av Herrgölet T108. Onni har en jämn och fin serie avkommeindex för kalvningsegenskaper.
Den senaste tjurimporten gjordes 1997 då Dunrobin Stanley ET 15E kom till Herrgölet, också han från Kanada. Stanley är den tyngsta herefordtjuren i Sverige med vikten 1450 kg registrerad på Mila 1999. Han tjänstgjorde 4 säsonger i besättningen och lämnade en kraftfull och växtlig avkomma. Stanley hade storlekstyp 10+.  Individprövade söner är bl.a. 1440 Desmond av Herrgölet T109 och den till semin godkände 25 Wolf av Herrgölet T108 som vid exteriörbedömningen på Gismestad fick fina poäng: 9 – 8 – 9 – 18.En helsyster till Wolf, 19 Wittey av Herrgölet , blev Champion på Mila 1999.Stanley blev Supreme Champion på Elmia 1999.

Den tjur som präglat besättningen de första åren av 2000-talet är 6959 Stail av Herrgölet ET efter GK Sport 562B och den i ET-sammanhang flitigt använda kon Square-D Madam X ET 760D e Fed Ex. Stail har utomordentligt bra kalvningsresultat efter sig och tillväxten är hög, tot BLUP 110.

Från 1998 sker förnyelsen av blodslinjer även genom embryoimporter. Varje år läggs embryon in på kvigor i en samarbetande besättning. Dräktighetsresultaten har hittills varit bra och därför har stamtjursrekryteringen nästan varje år varit säkerställd. År 2006 har nya sköljningar beställts i Kanada och inläggningen i år beräknas till juli-augusti.

På individprövningen har  ett stort antal tjurkalvar från Herrgölet prövats. Av dessa har följande godkänts för semin:
1984 – Heat av Herrgölet T116
1987 – Eli av Herrgölet T110
1989 – Dark Lad av Herrgölet T111
1993 – Hammer av Herrgölet T108
1995 – Onni av Herrgölet T108
2000 – Wolf av Herrgölet T108
2007 – Diftong av Herrgölet T105

På senare år har andelen pollade djur successivt ökat som en följd av ökad efterfrågan på hornlösa djur och utgör nu ca 75 % av besättningen.
50 Wint av Herrgölet – en yngre helbror till semintjuren Wolf av Herrgölet – korades till Champion och Bäst i Rasen på Elmia 2003.

På utställningen på Julita-dagen 2003 utsågs kon 488 Dainty av Herrgölet med sin tjurkalv 1548  Danilo till utställningens Bästa Hereford.

Vid den årliga Jordbrukets Dag på Julita har Herrgölet-djur hittills alltid funnits på plats. På utställningen 2005 blev kvigan 2467 Celebrity av Herrgölet ET lovordad av domaren och hon kommer i år /2006/ att deltaga med en tjurkalv vid sidan. Dessutom har hon med sig en 1 år yngre helsyster. 2007 blev 559 Honeysuckle av Herrgölet Best in Show.

På riksutställningen  på Vretaskolan 2008 som arrangerades i samband med Världskonferensen för Hereford i Skandinavien  deltog 14 djur från Herrgölet. Reservchampionat erövrades av tjurarna 1640 Humle av Herrgölet / Res. Champion Junior / och 522 Kompis av Munka / Res. Champion Senior och Res. Champion Handjur /. Herrgölets besättningsgrupp bestod av fyra generationer, nämligen 439 Dainty av Herrgölet       / född 1996 / med dotter 589 / född 2003 /, dotterdotter 623    / född 2005 / och dotterdotterson 3021 / född 2008 /.

De kalvar som föds nu under våren 2009 är efter egenuppfödda fäderna 1640 Humle, 1641 Dymo och 1643 March samt efter Munka-tjurarna 522 Kompis, 530 Doran och 556 Olympus. Dessutom användes de unga ET-tjurarna 7619 Colonel och 7620 Commander / båda Kenya Major – Hills-Galore 27H Cindy 70L / till ett fåtal hondjur under sensommaren 2008.

Uppdaterad: 090224